Anahtar Kelimeler: ADŞ TARIM adş tarım

Anız yakmak verimi düşürüyor

Haziran ayının ilk haftasından itibaren etkili olan sıcaklar otlakların kurumasına neden olurken bölgede ikinci ürün ekimi için anızların yakılması tehlike oluşturuyor.

Yaz sıcaklarının başlamasıyla meralardaki otların kurumaya başladığını belirten ADŞ Tarım yetkilisi Aziz DEMİRDAŞ : "Bu da zaman zaman yangınlara neden oluyor. Bunun önceden tedbirinin alınması gerekiyor. Özellikle ormanların ve ekili alanların bulunduğu yerlerde otların kurumadan biçilmesi ve tedbirlerin alınması gerekir. Bunlar yapılmadığı zaman bazen isteyerek bazen kazayla yangınlar çıkıyor. Zor şartlarda oluşturulan orman alanlarımız yok ediliyor. Bunun yanında ekili alanlar da zarar görüyor." diye konuştu.

Anız yakmanın genel zararları;

Çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve kamu mallarına zarar vermesi,

Tarımsal ve doğal ekosistemi tahrip etmesi,

Anızlarla birlikte o alanda yaşayan bütün canlılar, hayvanlar ve mikroorganizmaların yanması,

Topraktaki mikrobiyolojik aktivitenin gerilemesi,

Toprakların verimsizleşmesi olarak sayılabilir.

Anız yakmanın çevreye etkileri;

Orman ve konut yangınlarına sebep olması,

Yaban hayvanlarının yok olması veya yuvalarını kaybetmeleri,

Kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynaması,

Yangınlar sırasında havanın kirlenmesi sonucu küresel ısınmaya neden olması,