BAĞ-KUR`lunun Borcu Sıfırlanıyor

İş güvenliği paketi Meclis`ten geçti, prim borcu olan 1.3 milyon Bağ-Kur`luya dondurma imkanı geldi. Borçlar silinecek, hizmet süresi askıya alınacak. Bu kişiler ve aileleri sağlıktan yararlanmaya başlayacak, prim günü yetiyorsa emekli olabilecek.

Toplumun her kesiminden milyonl?rc? kişinin beklediği iş güvenliği tasarısı Meclis'ten geçti. Paket, çalışanların ve emeklilerin yüzünü güldürecek. Getirilen düzenlemelerden birisi, prim b?rcunu yapılandırmayan 1. 3 mily?n Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor. 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin borcu olan Bağ-Kur'lulara dondurma imk?nı denizli escort. Bu kişil?rin borcu silinecek, bu dönemdeki hizmet süresi askıya alınacak. İhtiyaç duyulduğunda bu süre c?nl?ndırıl?bilecek. B?rçlu Bağ-Kur'lular ve ail?l?ri sağlıktan yararlanmaya b?şl?y?c?k, prim günü yeten emekli ?labilecek .

3 AYLIK SÜREÇ

B?ğ-Kur'lu ?snaf ve çiftçil?rd?n, bu düzenlemenin yayımlandığı ?yın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla sür?y? ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçl?rını 3 ay içinde ödememeleri veya yapılandırmamaları halind?; prim ödemesi bulun?n sig?rtalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ?yın sonu itibarıyla sigort?lılığı durdurulacak. Prim ödemesi bulunmayanların is? t?scil tarihi itibarıyla durdurma yapılacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek .

GSS ÖDEMESİ DE YOK

Bu kişilerden, ilgili kanun uy?rınc? çalışmaya d?vam edenlerin sigortalılıkları yeniden başlatılacak. Daha sonra tal?p edilirse, durdurulan sigort?lılık sürelerinin t?m?mı ihya edilecek. Sigortalılıkları durdurulanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişil?r hakkında, durdurulan sür?l?r için Genel Sağlık Sigort?sı (GSS) borcu çıkarılmayacak.

EMEKLİNİN ZAMMI TAMAM

Meclis't?n g?ç?n paketle getirilen düz?nl?m?l?rd?n bazıları şöyl?:
SEYYANEN ZAM: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı ödeme döneminde yapılacak ?rtışt?n sonra, dosy? bazında öd?nm?si gereken tutar esas ?lınm?k suretiyle bin lir? ve altındaki gelir ve ?ylıkl?r? 100 lira, bin liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da bin 100 lir?yı g?çm?y?c?k şekilde seyy?nen zam yapılacak. 65 yaş aylığı da 145 liradan 200 lir?y? çık?rılıyor .
DESTEK PRİMİ AZALDI: Emekli olduktan sonra çalışanlardan k?sil?n yüzde 15'lik S?syal Güvenlik Destek Primi ?ranı yüzde 10'a düşürülecek. Uygul?m? Temmuz'da başlayacak .
3 ÇOCUKLUYA SIFIR VERGİ: Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılacak, sonrakil?r için yüzde 5 olarak uygul?n?c?k. Böyl?c?, evli, ?şi çalışmayan ve üç çocuklu bir çalışan, asgari ücr?t üzerinden gelir vergisi oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilecek .
İŞÇİ BABAYA 5 GÜN İZİN: İşçiye evlenmesi, evl?t edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kard?şinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücr?tli izin v?ril?c?k
ENGELLİYE YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI: Kamuda sürekli işçi kadr?sunda gör?v y?p?n ve en az yüzde 40 oranında engelli işçiler ile ağır ?ng?lli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumund?n kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içi yer değiştirme t?lebinde bulunabil?c?k.