Anahtar Kelimeler: CEYLANPINAR TİGEM’ PERSONEL ALINACAK

CEYLANPINAR TİGEM’E PERSONEL ALINACAK

.

Tigem Ceylanpınar Tarım İşletmesine; Ziraat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Elektrikçi – Genel İşçilikleri Hizmet Alımı İşçiliklerine ait hizmet alımı yapmak için ilana çıktı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ilan şu şekilde: 

2021 YILI ZİRAAT MÜHENDİSİ, ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE ELEKTRİKÇİ – GENEL İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021
Yılı Ziraat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Elektrikçi – Genel İşçilikleri Hizmet Alımı İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16.02.2021 Salı günü saat 14:30’a kadar
TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.