TÜBİTAK’TAN CEYLANPINAR’A YERLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ: MİLGES

MİLGES projesi sayesinde Ceylanpınarın sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinden daha fazla yararlanarak enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığını azaltabilecek.

2014 yılında Türkiye’nin kendi teknolojisini kullanarak fotovoltaik (FV) temelli güneş enerjisi santral ekipmanlarını üretmesi ve ihraç etmesi amacıyla MİLGES (Millî Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi) projesi başlatılmıştı. Aralarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji ve Malzeme enstitülerinin de yer aldığı farklı kurumların iş birliği çerçevesinde yürütülen projede son aşamaya gelindi.

solar panel tree generate power to lightbulb, renewable energy concept

Fotovoltaik hücreler güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür.

Proje dört ana aşamadan oluşuyor: fotovoltaik hücrelerin geliştirilmesi ve üretimi, güneş panellerinin üretimi, fotovoltaik merkezi eviricilerin geliştirilmesi ve üretimi, güneş enerjisi santrali kurulumu.

Projenin ilk aşaması olan fotovoltaik hücrelerin geliştirilmesi ve denetlenmesi çalışmaları, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Fotovoltaik Hattı Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

ODTÜ GÜNAM Fotovoltaik Hattı (GÜNAM Photovoltaic Line-GPVL)

Projenin ikinci aşamasında, ODTÜ GÜNAM’da geliştirilen fotovoltaik hücreler ise özel bir şirket tarafından üretiliyor. 2018 yılında proje kapsamında Denizli’de kurulan tesislerde üretilen fotovoltaik hücrelerle hedeflenen %18,5 ve üzerinde enerji verimi sağlandı

Fotovoltaik hücre üretim tesisi

Güneş panellerinin üretimi aşamasında TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından panel üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda hücreden panele enerji geçişinde oluşan enerji kayıpları %1 oranında azaltıldı. Projenin bu aşamasında 40.000 güneş panelinin üretilmesi planlanıyor.

Fotovoltaik panel üretim hattı

Projenin üçüncü aşamasında ise fotovoltaik merkezi eviriciler TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından geliştiriliyor ve üretiliyor. Merkezi eviriciler çok sayıdaki güneş panelinin birbirine paralel bağlanmasıyla oluşan güneş tarlalarının ürettiği enerjinin tek bir bölgeye aktarılmasını sağlar. Proje kapsamında şu ana kadar 10 adet 1 MW’lık merkezi evirici üretildi.

TÜBİTAK Enerji Enstitüsü tarafından geliştirilen 1 MW’lık fotovoltaik merkezi evirici

Projenin son aşamasında ise öncelikle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa, Ceylanpınar’daki tesislerinde 10 MW kapasiteye sahip güneş santrali kurulması planlanıyor. Proje doğrultusunda kurulacak güneş santralinin kapasitesinin ilerleyen zamanlarda 100 MW’a çıkarılması amaçlanıyor.

Bu proje sayesinde ülkemiz sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinden daha fazla yararlanarak enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığını azaltabilecek. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları için gereken teknolojilerin yerli olarak üretilmesi ile bu teknolojilerin sürdürülebilirliği de sağlanmış olacak.