Şanlıurfa Valiliğinin İhale Genelgesini Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz

.

YEREL 26.06.2024 13:14:00 664 0
Şanlıurfa Valiliğinin İhale Genelgesini Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz

Gerek 31 Mart 2024 yerel seçimler sonucu değişen Belediye Başkanlarına gerekse diğer resmi kamu kurumlarına hatırlatma babında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın göreve başlar başlamaz yayınladığı İhale İlanları Genelgesini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yayınlanan genelge kamu yararını gözettiği için tasarruf tedbirleri kapsamı dâhilinde değerlendirilemez. 

                Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak ayağının tozu ile 23.08.2023 tarihinde işbu genelgeyi yayınlayarak uyulması gereken emirleri yayınladı. Buna göre Vali Şıldak yayınladığı genelgeye istinaden İhale Yöntemlerini Şu Şekilde sıraladı:

İHALE YÖNTEMLERİ, İHALELERİN İZLENMESİ BAŞLIĞI ALTINDA 

*Birim amirleri, ihale yetkilisi hangi kurum olursa olsun birimleriyle ilgili işlerde ihale mevzuatının sürelerle ilgili düzenlemelerini de dikkate alarak (ilan, itiraz, şikayet, kesinleşme, sözleşme, iş yeri teslimi, iş süresi vb.) hazırlık çalışmalarının gecikmeden başlatılmasını takip ve temin etmekten sorumludur.

*Tüm birimlerce (il-ilçe) yürütülecek ihalelerde tercih edilecek birinci yöntem açık ihale usulüdür. Kamu yararının zaruri kıldığı istisnai durumlar hariç diğer yöntemler kullanılmayacaktır.

Mevzuat mezuniyet vermiş olsa dahi, zaruri durumlar müstesna doğrudan temin yöntemi ilk tercih olarak uygulanmayacaktır. Doğrudan temin yönteminin kullanıldığı durumlarda da teklifler açıklık, şeffaflık, azami rekabetin sağlanması maksadına matufen mümkün olan en çok sayıda tedarikçi ya da yükleniciden alınacaktır.

İdari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasında kamu ihtiyaçlarının en uygun şartlarda karşılanması da gözetilmekle birlikte, azami rekabetin sağlanması ve mümkün olduğunca en çok sayıda tedarikçi/yüklenicinin teklif verebilmesine fırsat tanıyabilecek şartların oluşumuna özel hassasiyet gösterilecektir.